Увійти

Увійти

 

Умовне форматування

В QuinaDB є можливість використовувати умовне форматування. Це може знадобитись, коли потрібно зробити таблицю більш зручною для читання, виділивши потрібні дані чи колонки

Умовне форматування дозволяє налаштувати видiлення деяких записiв у таблицi.

 

Умовне форматування

 

Ви можете налаштувати зовнiшнiй вид тексту і фон у записах, на основi заданих умов. Система пiдтримує використання декiлькох умов одночасно.

У якостi налаштуваннь можливо використовувати змiну кольора фону i тексту, жирний текст, курсив, пiдкреслений і перекреслений текст. 
 
Наприклад, у нас є  таблиця «Задачі», у якiй є колонки «Назва», «Дата» i «Статус». Додамо у цю таблицю умови: якщо статус завдання буде "завершена", то у стовпцi "Статус" для цього запису буде зелений фон. Якщо поле "Статус" має значення "нова", тодi поле буде червоного кольору.
 

Також покажемо як задавати налаштування форматування. Заходимо в меню "Правила форматування". Далi натискаємо "Створити правило форматування".

Вiдкриється форма створення. Необхiдно ввести назву форматування, додати умови, i  задати форматування.

 

У нашому прикладi, ми задаємо умову "Статус складається з Нова", а у налаштуваннях форматування задаємо "Колiр фону" червоним. Також обираємо "обранi колонки", де вiдмiтимо тiльки "Статус". 

Аналогiчно, налаштовуємо друге правило. Якщо "Статус складається із Завершена", то колiр фону - зелений.

 

Усi створенi для таблицi правила вiдображаються списком.


Будь ласка, увійдіть в QuintaDB, щоб мати можливість залишати коментарі
Поділитись обговоренням в соціальних мережах: